SosTer-turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvakorttikoulutus perehdyttää alalla työskentelevät henkilöt onnettomuustilanteissa toimimiseen sekä onnettomuuksien ehkäisemiseen. Kurssin suorittamisesta saat todistuksena turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Turvakorttikoulutuksessa saat tarvittavan perusosaamisen esimerkiksi tulipalojen ehkäisemiseen, alkusammutuskaluston käyttöön sekä väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseen. Koulutus järjestetään 8 tunnin mittaisena lähiopetuksena.

Kenelle turvakortti on tarkoitettu?

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville, kuten lähihoitajille, vanhustyöntekijöille sekä lääkäreille.