Tulityökortti

Tulityökortti on lain vaatima todiste voimassa olevasta pätevyyskoulutuksesta, joka vaaditaan kun tehdään tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Tänä päivänä tulityökortti toimii myös katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen todisteena.

Tulityökorttikoulutus on kestoltaan 8 tuntia ja se suoritetaan lähiopetuksena. Kurssilla perehdytään esimerkiksi tulitöiden tekemiseen oikeaoppisesti, riskien arviointiin tulitöitä suunnitellessa sekä alkusammutuskaluston käyttöön.

Lähiopetus koostuu teoriaopinnoista, kirjallisesta tentistä sekä alkusammutuskaluston käytön harjoittelemisesta. Kurssin läpäisemisen tuloksena saat tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta kurssin käymisestä.

Tiesitkö tämän tulityökortista?

Vuonna 2016 tulityökorttikoulutus uudistui aiempaa kansainvälisemmäksi. Tänä päivänä tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa.