Yritys

4U Koulutuspalvelutuotteet Maliset Oy tarjoaa koulutuspalveluja asiakkaan lähtökohtien sekä toiveiden mukaisesti. Noudatamme koulutuksissa viranomasmääräyksiä sekä lainsäädännön asettamia velvoitteita.

Osaamisen kehittämistä ja oppimisen tukemista

Olemme panostaneet koulutuksen laatuun täydentämällä osaamistamme muun muassa eritysopetuksen menetelmillä. Teemme jatkuvaa kehitystyötä oppilaitosten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta voisimme palvella teidän yrityksenne työntekijöitä jokaisen oppimista tukien.

Koulutusvastuu jää usein työnantajan huolehdittavaksi

On totta, että Suomessa on lukuisa määrä erilaisia korttikoulutuksia, jossa työnantaja jää usein vastuulliseksi tarvittavien koulutusten huolehtimisesta. Tämä tarkoittaa yritykselle koulutuspalveluiden ostamista tyypillisesti satojen tai jopa yli 1 000 euron edestä yhden työntekijän pätevöittämiseen.

Hyvin usein kustannustekijöitä työnantajan tarkastellessa huomio kiinnittyy korttikoulutusten hintaan osallistujaa kohden, mutta kokonaiskuluissa jää helposti huomioimatta työntekijälle maksettava palkka koulutuksen ajalta.

Lisäarvoa yrityksellesi

Kokemusten perusteella, työnantajana sinun kannattaa nimenomaan palkkakustannusten johdosta hankkia yrityksellesi lisäarvoa korttikoulutusten avulla. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

  • Vähennä työturvallisuusasenteista johtuvia poissaoloja
  • Pidennä työvälineiden käyttöikää
  • Kirkasta työntekijöidesi mielikuvaa heidän tekemisensä merkityksestä

Yrittäjät ja toiminta-alue 4U Koulutuspalvelutuotteissa

4U:n toiminta-alue kattaa koko Suomen. Koulutuspalvelut etenkin erityisopetuksen palveluissa tarjotaan toteutettavaksi internetin välityksellä. Järjestämme korttikoulutuksia Kuhmossa, Suomussalmella sekä yhteistyössä Riveria ammattioppilaitoksen kanssa.

Kaija Malinen

Toimitusjohtaja, KM

Kaijalla on pitkä kokemus erityisopettajan työnkuvasta perusopetuksessa peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Lisäksi hänellä on viittomakielenopettajan pätevyys.

Veijo Malinen

Operatiivinen johtaja, teknologiajohtamisen YAMK-tutkinto

Veijo on toiminut koulutustehtävissä eri oppilaitoksissa pääasiassa tutkinto-tavoitteisten koulutusten toteuttamisessa. Korttikoulutuksissa hänellä on pätevyys viiden eri korttikoulutuksen tarjoamiseen sekä VTT:n sertifioimaan märkätila-asentajan kouluttajana toimimiseen.